Hymnologica

Δια Βίου Μελέτη της Γλώσσας των Λειτουργικών Κειμένων

Ελληνική Βιβλική Γλώσσα

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ελληνική Βιβλική Γλώσσα απευθύνεται σε αλλοδαπούς επιμορφούμενους με επάρκεια στη Νέα Ελληνική. Προέκυψε ως ανταπόκριση στο αίτημα των αλλοδαπών φοιτητών να βοηθηθούν στην κατανόηση του πρωτότυπου βιβλικού κειμένου. 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται από την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Επιχειρεί να αξιοποιήσει τόσο την εικοσαετή πείρα της καθηγήτριας Άννας Κόλτσιου-Νικήτα στη διδασκαλία της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., όσο και την εξαετή πείρα της στην εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της βιβλικής γλώσσας στους φοιτητές της Ορθόδοξης θΘολογικής Σχολής της πόλης Κινσάσα του Κογκό.

#ΣΤΟΧΟΙ

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους αλλοδαπούς επιμορφούμενους:

 • να κατανοήσουν την εξελικτική πορεία και τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας
 • να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά της βιβλικής γλώσσας
 • να αντιληφθούν τη σημασία της βιβλικής γλώσσας για τη μετάδοση του χριστιανικού μηνύματος, ως την πρωτότυπη γλώσσα, στην οποία έχουν γραφεί τα κείμενα αυτά.

#ΔΟΜΗ_ΚΑΙ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΤΗΣ_ΥΛΗΣ

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στηρίζεται στις διδακτικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι κειμενοκεντρικό και δομεί το βαθμό δυσκολίας των επί μέρους ενοτήτων ανάλογα με το συγκεκριμένο γλωσσικό υπόβαθρο των επιμορφούμενων.

Προηγείται μια εισαγωγική εισήγηση, που αφορά την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και τη διαχρονία της, τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των βιβλικών κειμένων.

Η γλωσσική διδασκαλία κατανέμεται σε 12 ηλεκτρονικά μαθήματα-βήματα γλωσσικής διδασκαλίας (όσες και οι ενότητες ενός εξαμήνου), που αφορούν τη γλωσσική προσέγγιση και ανάλυση του βιβλικού λόγου. Στις πρώτες ενότητες χρησιμοποιούνται απλές προτάσεις από το βιβλικό κείμενο, με μικρές μορφολογικές παραλλαγές, στις οποίες απαντώνται τα υπό εξέταση γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Στη συνέχεια εισάγονται προς μελέτη εκτενέστερα πρωτότυπα κείμενα. Ακολουθεί αναλυτικά η περιγραφή του περιεχομένου της ύλης:

 1. ΑΛΦΑΒΗΤΟ. ΤΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.
 2. ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΡΘΡΟ. ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.
 3. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ. ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΙΜΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ.
 4. ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.
 5. ΠΡΩΤΟΚΛΙΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. ΕΠΙΘΕΤΑ. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.
 6. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ. ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.
 7. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ. ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ-ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.
 8. ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚ. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ/ΣΥΓΚΡΙΣΗ.
 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ.
 10. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. ΜΕΤΟΧΗ. 
  
 11. ΣΥΓΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
 12. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ. ΕΥΚΤΙΚΗ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα περιλαμβάνει

 • τη διδασκαλία βασικών στοιχείων γραμματικής και συντακτικού με απλό και συστηματικό τρόπο
 • την επίλυση ασκήσεων για την εμπέδωση της θεωρίας που προηγείται.

Η κάθε ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

 1. ένα πρώτο θεωρητικό τμήμα, με θέματα Γραμματικής και Σύνταξης. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να συμβουλεύονται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό βιβλίο της Γραμματικής και του Συντακτικού.
 2. ένα δεύτερο μέρος με ασκήσεις, για εμπέδωση της θεωρίας.
 3. ένα τρίτο μέρος με θέματα λεξιλογίου και μετάφρασης. Εδώ εξετάζονται θέματα όπως η ετυμολογική προέλευση, η σχέση βιβλικών και νεοελληνικών λέξεων και όρων, η ορολογία. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει και μια μεταφραστικά άσκηση σε ένα πρωτότυπο βιβλικό κείμενο, μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης. Για το λεξιλόγιο οι επιμορφούμενοι συμβουλεύονται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό Λεξικό.

Ο έλεγχος της επίδοσης των επιμορφούμενων γίνεται αυτοματοποιημένα και από την Υπεύθυνη του Προγράμματος, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να αυτοαξιολογεί άμεσα την επίδοσή του, να κατανοεί το λάθος του και να έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει και εκ νέου, ώστε να οδηγηθεί σε αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα.

***

Αρέσει σε %d bloggers: