Την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων κύκλων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για τη μελέτη της γλώσσας των λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακολουθεί η προκήτυξη ενός ΝΕΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος. Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιείται το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση (κωδ. ΥΚΜΕ 8321), για πρώτη φορά κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2015-2016. Θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει καινοτόμα και διεπιστημονικά τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, μέσω μιας σύγχρονης συγκροτημένης διδακτικής μεθοδολογίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες, τα συντακτικά και τα μεταφραστικά ζητήματα αποκλειστικά στα υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος.

Για την Προκήρυξη δείτε εδώ.