Μετά την επιτυχή πορεία και εξαιτίας της αυξημένης ανταπόκρισης έχει ήδη προγραμματιστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ο επόμενος κύκλος λειτουργίας των δύο Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση.

Η σχετική προκήρυξη θα γίνει από τη Δομή Δια Βίου Μάθησης στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εγγραφών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε και την ενότητα Προκηρύξεις στον ιστότοπο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. εδώ.

Advertisement