Το ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook) με το πρωτότυπο επιμορφωτικό υλικό από το εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο Υμνογραφικά Κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση είναι υπό έκδοση. Οι επιμορφούμενοι θα το λάβουν στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους στις προσωπικές ηλεκτρονικές ταχυδρομικές διευθύνσεις (email) που δήλωσαν στη γραμματεία του Προγράμματος.

Advertisement