Στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα υλοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της Δομής Δια βίου Εκπαίδευσης τα δύο προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, που αφορούν τη γλωσσική προσέγγιση και την κατανόηση των κειμένων της λατρείας:

Ι. «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρει βασικές γνώσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου και μεταφραστικές ασκήσεις σε κείμενα αποκλειστικά λειτουργικά. Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της γλωσσικής «ταυτότητας»  των λειτουργικών κειμένων και η αναγνώριση της δομής του λειτουργικού λόγου. Προβάλλεται ο βοηθητικός ρόλος της μετάφρασης και παράλληλα επισημαίνεται και εξαίρεται η μοναδικότητα των πρωτότυπων λειτουργικών κειμένων και η αξία του πλούτου της εκκλησιαστικής γλώσσας και γραμματείας. Το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί ήδη άλλες τρεις φορές, με υψηλά ποσοστά συμμετοχής και εξαιρετικά θετική αξιολόγηση. Το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://diaviou.auth.gr/koltsiou_gelk_e-learning_d

ΙΙ. «Τα υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση»

Το δεύτερο επιμορφωτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στη γλωσσική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος, τα οποία διακρίνονται τόσο για τον εκφραστικό πλούτο όσο και για το βάθος των θεολογικών νοημάτων. Στοχεύει να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας των επιμορφουμένων και να επισημάνει την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και του πατερικού λόγου. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και θέματα λειτουργικά και ποιμαντικά. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε ήδη άλλη μία φορά, με εξαιρετική ανταπόκριση. Το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://diaviou.auth.gr/koltsiou_ykme_e-learning_b

Η υλοποίηση των προγραμμάτων στηρίζεται στην μακρόχρονη επιστημονική εμπειρία των διδασκόντων μελών Δ.Ε.Π., στην εξοικείωσή τους με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-Learning και στην άρτια υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου. Και τα δύο προγράμματα υλοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και παρέχουν Βεβαίωση Συμμετοχής και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Οι διδάσκοντες ευχαριστούμε όλους τους έως σήμερα επιμορφούμενους, οι οποίοι μας ενθάρρυναν στην προσπάθεια να ανοίξουμε δρόμους για την κατανόηση του γλωσσικού θησαυρού που κρύβει η «κιβωτός» των εκκλησιαστικών κειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τη δομή, τη διδακτική μεθοδολογία, τους διδάσκοντες, τον τρόπο αξιολόγησης κτλ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία των προγραμμάτων στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr.

Advertisement