Α. Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιείται για έκτη φορά το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει τα λατρευτικά κείμενα της Ορθοδόξου      Εκκλησίας, με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Επίκεντρο είναι η γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία των κειμένων και η παράλληλη μελέτη σχετικών μεταφραστικών, λειτουργικών και ποιμαντικών ζητημάτων.

AFISA1Το Πρόγραμμα διακρίνεται για το εξειδικευμένο γνωσιακό περιεχόμενό του, που είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στα λειτουργικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για τον τρόπο υλοποίησής του, με αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle, και για τον ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό σχεδιασμό, που στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (μέσα Οκτωβρίου 2017 έως μέσα  Ιανουαρίου 2018). Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

(α) Βεβαίωση Συμμετοχής ή

(β) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 01/09 έως 06/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ http://diaviou.auth.gr/koltsiou_gelk_e-learning_f και να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr.


Β. Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιείται για τέταρτη φορά το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση». ΑΦΙΣΑ11

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει καινοτόμα και διεπιστημονικά τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, μέσω μιας σύγχρονης συγκροτημένης διδακτικής μεθοδολογίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως μέσον για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.

Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και τα ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις. Η ανάρτηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση. Η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, που  αξιολογούνται είτε αυτόματα είτε από τους διδάσκοντες.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τέσσερεις μήνες (μέσα Οκτωβρίου 2017 έως μέσα Φεβρουαρίου 2018). Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 01/09 έως 06/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ http://diaviou.auth.gr/koltsiou_ykme_e-learning_d και να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr.

***

Advertisement