Hymnologica

Δια Βίου Μελέτη της Γλώσσας των Λειτουργικών Κειμένων

Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα της λατρείας: από τους Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης στην υμνογραφία του Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη

#ΣΚΟΠΟΣ

Τo μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα της λατρείας: από τους Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης στην υμνογραφία του Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη αξιοποιεί την πολύχρονη εμπειρία της Επιστημονικά Υπεύθυνης σε προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας της γλώσσας των ελληνικών λειτουργικών κειμένων στην ανάδειξη της διαχρονίας και της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, μέσω της διεπιστημονικής μελέτης βασικών δομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της γλώσσας σε επιλεγμένα κείμενα της λατρείας.

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να αναδείξει τις φάσεις, τη συνέχεια και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.
 2. Να προβάλει τη σύνδεση του εκκλησιαστικού λόγου με τη σύγχρονη λόγια γλώσσα, με τη βοήθεια της γλωσσικής ανάλυσης και της ετυμολογίας.
 3. Να επισημάνει την αξία και τη μοναδικότητα του πρωτοτύπου και τον γλωσσικό θησαυρό της ελληνικής γλώσσας, όπως διαφυλάχτηκε στα κείμενα της λατρείας.
 4. Να προσφέρει πρωτότυπο διαθεματικό διδακτικό υλικό για αξιοποίηση σε δια ζώσης και εξ αποστάσεως γλωσσική διδασκαλία στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
 5. Να αναδείξει τη διδακτική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κειμένων της λατρείας στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία/μάθηση του λεξιλογίου και της δομής της ελληνικής γλώσσας. 
 6. Να εφαρμόσει σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες με χρήση ψηφιακών μέσων για τη γλωσσική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 7. Να βοηθήσει τις επιμορφούμενες και τους επιμορφούμενους: α) να γνωρίσουν βασικές αρχές του συντακτικού και σημαντικά γραμματικά φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας, β) να βελτιώσουν την κατανόηση πρωτότυπων κειμένων αρχαίων ελληνικών και γ) να καλλιεργήσουν τη μεταφραστική ικανότητα και τη μεταφραστική κριτική.
 8. Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο και την εκφραστική ικανότητα ομιλητών της ελληνικής γλώσσας και όσων υπηρετούν τον ποιμαντικό και τον κηρυκτικό εκκλησιαστικό λόγο.

#ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ελληνική γλώσσα, όπως αποτυπώνεται στα γραπτά κείμενα, λόγω της μακραίωνης ιστορίας της και της σύνδεσής της με ποικίλα είδη της εθνικής γραμματείας και με τον χριστιανισμό, συνιστά ένα μοναδικό πολιτισμικό κεφάλαιο. Ωστόσο, η ουσιαστική κατανόηση των κειμένων αυτών από το πρωτότυπο είναι συνήθως σχεδόν αδύνατη: η ίδια η γλωσσική εξέλιξη σε συνδυασμό με την ανεπαρκή κατάλληλη γλωσσική παιδεία στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης στερεί τη δυνατότητα αξιοποίησης του γλωσσικού πλούτου και της εκφραστικής πολυμορφίας. Το παρόν πρόγραμμα ικανοποιεί αυτή την ανάγκη επαφής με την ιστορική πορεία και τις φάσεις της ελληνικής γλώσσας, μέσα από κατάλληλα κείμενα από το χώρο της λατρείας: το τεράστιο χρονικό εύρος που καλύπτουν τα κείμενα της λατρείας, η γλωσσική πολυμορφία και ο γλωσσικός τους πλούτος, η εικονιστική διάσταση του λειτουργικού λόγου και η σύνδεσή του με το μέλος βοηθούν στη διδακτική αξιοποίηση πολυτροπικών διασυνδέσεων κατά τον διδακτικό σχεδιασμό και τη μελέτη όλων των φάσεων της ελληνικής γλώσσας από ενήλικες.

#ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση

 • Να διακρίνουν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας
 • Να συνειδητοποιούν την ιστορική εξέλιξη, την εννοιολογική διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού  λεξιλογίου
 • Να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία συντακτικού και γραμματικής, για να κατανοούν τις αλλαγές στη δομή και την τυπολογία της ελληνικής γλώσσας
 • Να αξιοποιούν την ετυμολογία των λέξεων στην κατανόηση και στην παραγωγή λόγου
 • Να αναγνωρίζουν την πρόσληψη του κατάλληλου λεξιλογίου και των ποικίλων εκφραστικών μέσων του ελληνικού λόγου
 • Να αναγνωρίζουν τη γλωσσική ταυτότητα, την πολυμορφία και τον γλωσσικό πλουραλισμό του εκκλησιαστικού λόγου
 • Να  αξιολογούν την οικονομία και τη στόχευση γλωσσικών επιλογών όπως η απλότητα του ευαγγελικού λόγου και η γλωσσική επιτήδευση των ιαμβικών κανόνων
 • Να προσεγγίζουν κείμενα παλιότερων εποχών από το πρωτότυπο
 • Να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων και ψηφιακά βοηθήματα σχετικά με τη γλώσσα
 • Να αναγνωρίζουν το βοηθητικό ρόλο της μετάφρασης και να έχουν ικανότητα κριτικής στάσης έναντι των υπαρχουσών μεταφράσεων
 • Να αναβαθμίσουν τον προσωπικό προφορικό και γραπτό λόγο

#ΜΕΘΟΔΟΣ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle. Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού των θεωρητικών εισηγήσεων και της γλωσσικής ανάλυσης  γίνεται σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση. Οι σύγχρονες εισηγήσεις με την ολοκλήρωσή τους καταχωρούνται και βιντεοσκοπημένες στο πρόγραμμα. Επομένως, οι επιμορφούμενες/οι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να μελετήσουν το υλικό οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδος επιθυμούν, δίχως χρονικές δεσμεύσεις. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προβλέπεται παράταση στην πρόσβαση των επιμορφούμενων στο εκπαιδευτικό υλικό διάρκειας δύο εβδομάδων, προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν κενά από την προηγούμενη μελέτη.

#ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ_ΥΛΙΚΟ

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις

2. Ψηφιακά λεξικά και ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για βιβλιογραφικές πηγές και ψηφιακές βάσεις δεδομένων

3. Ηλεκτρονικά βοηθήματα (βιβλίο και πρωτότυπες σημειώσεις Γραμματικής και Συντακτικού)

4. Φάκελος εκπαιδευτικού υλικού με σχετικά δημοσιεύματα των διδασκόντων ανά ενότητα

5. Πρωτότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανά ενότητα

6. Το ηλεκτρονικό βιβλίο Κόλτσιου, Α., Νικήτας, Δ. (2016).Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. ISBN 978-618- 82862-0-7/978-618-82862-1-4 (523 σελίδες).

#ΔΟΜΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα δομείται σε εννέα ενότητες και η κάθε ενότητα σε επιμέρους υποενότητες.

 • Το πρώτο μέρος κάθε υποενότητας περιλαμβάνει μια εισήγηση για ένα θεωρητικό ζήτημα και μελέτη σχετικών ψηφιακών αρχείων.
 • Το δεύτερο  μέρος κάθε υποενότητας περιλαμβάνει γλωσσική διδασκαλία επιλεγμένων πρωτότυπων  αποσπασμάτων με γλωσσική ανάλυση,  λεξιλογικές και ετυμολογικές ασκήσεις και μεταφραστικές δοκιμές, καθώς και διδασκαλία βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Παράλληλα, κάθε ενότητα περιλαμβάνει φύλλα εργασίας με ασκήσεις εμπέδωσης που βαθμολογούνται αυτόματα, ενώ προβλέπονται δύο ενδιάμεσες εργασίες, που αξιολογούνται από τους διδάσκοντες, και μία τελική εργασία, που επιλέγεται από μία τράπεζα ερωτήσεων.

Αναλυτικά η δομή έχει ως εξής:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1. Γνωριμία με το πρόγραμμα (2 ώρες)

Αναλυτική παρουσίαση της δομής και φιλοσοφίας του προγράμματος

2. Διδακτική αξιοποίηση των κειμένων της λατρείας (4 ώρες)

Διδακτικός σχεδιασμός και θεωρίες μάθησης – Εφαρμογή στα κείμενα της λατρείας

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (10 ώρες)

1. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας-βασικοί σταθμοί

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Ιστορία και σταθμοί στην εξέλιξη της ελληνικής  γλώσσας. Λεξικά.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παραδειγματικό κειμενικό  υλικό.

Επιλογή λέξεων-φράσεων για τις σχέσεις αρχαίας ελληνικής με τη νέα ελληνική γλώσσα. Η ετυμολογία των λέξεων.

2. Ελληνική γλώσσα και χριστιανισμός (10 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η σύνδεση της ελληνικής γλώσσας με τον χριστιανισμό και τη χριστιανική γραμματεία.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παραδειγματικό κειμενικό υλικό.

Επιλογή λέξεων-φράσεων για τις σχέσεις της λόγιας ελληνικής  γλώσσας με τον εκκλησιαστικό λόγο.

3. Ψηφιακά και μεθοδολογικά γλωσσικά εργαλεία  (10 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Ο Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (TLG).

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παραδειγματικό κειμενικό υλικό για τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών και μεθοδολογικών εργαλείων στη γλωσσική προσέγγιση των κειμένων της λατρείας.

ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

1. Παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα  (23 ώρες)

Α ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το κείμενα της ΠΔ και η θέση τους στην εκκλησία.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περικοπές από το βιβλίο των Ψαλμών: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Σύνταξης: Τονισμός, απλή πρόταση και οι όροι της.

Β ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Ιστορία και γλώσσα της μετάφρασης της ΠΔ.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περικοπές από παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα των λοιπών βιβλίων της ΠΔ: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Σύνταξης: Υποκείμενο-συνδετικό ρήμα-κατηγορούμενο.

Φύλλα εργασίας

2. Καινοδιαθηκικά αναγνώσματα (55 ώρες)

Α ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η γλώσσα των Ευαγγελίων. Συγκριτική θεώρηση.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περικοπές από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Σύνταξης:  Είδη προτάσεων-τα ουσιαστικά.

Β ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Χειρόγραφη παράδοση των κειμένων της ΚΔ.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περικοπές από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Σύνταξης:  Σύνδεσμοι. Σύνδεση προτάσεων. Παράταξη – υπόταξη.

Γ ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Μετάφραση της ΚΔ στα Νέα Ελληνικά-Ευαγγελικά.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περικοπές από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Σύνταξης:  Αντωνυμίες. Αττική σύνταξη.

Δ ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο. Η περίπτωση των κειμένων της λατρείας.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περικοπές από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Σύνταξης:  Το αντικείμενο.

Ε ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η γλώσσα των Επιστολών.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Περικοπές από επιστολικά αναγνώσματα: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Σύνταξης:  Πτώσεις – η χρήση της Δοτικής.Φύλλα εργασίας

ΙV. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου  (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Θεία Λειτουργία: Κείμενα, Παράδοση, Ερμηνευτικά Υπομνήματα.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλογή κειμένων από τη θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Γλωσσική ανάλυση -Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Το επίθετο -η Κλητική πτώση.

Φύλλα εργασίας

2. Λειτουργία Μ. Βασιλείου (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η ελληνική λειτουργική γλώσσα και παράδοση στη Δύση.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλογή κειμένων από τη θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου: γλωσσική ανάλυση-μεταφραστικές δοκιμές.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Το ρήμα.

Φύλλα εργασίας

V. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΥΧΕΣ (14 ώρες)

1. Ευχές

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Δομή και μορφολογία της προσευχής. Διαχρονική προσέγγιση.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα αποσπάσματα: Κυριακή προσευχή, Ευχές Μεγ. Αγιασμού, Γονυκλισίας. Γλωσσική ανάλυση .

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού:  Οι εγκλίσεις: Υποτακτική.

Φύλλα εργασίας

2. Παρακλητικός Κανόνας (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η γλώσσα της προσευχής στη δημώδη γραμματεία.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλογή κειμένων από τον Μικρό και τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα: γλωσσική ανάλυση.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Οι εγκλίσεις: Προστακτική. 

Φύλλα Εργασίας  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι

VI. ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. Απολυτίκια-Εξαποστειλάρια-Δοξαστικά  (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η γλώσσα της υμνογραφίας.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλογή  τροπαρίων που ανήκουν στα  τρία είδη.

Γλωσσική ανάλυση, δημιουργία περιφραστικού πίνακα λέξεων και συγκριτική θεώρηση στο συγκεκριμένο σώμα κειμένων.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Το επίθετο: παραθετικά/ως ονοματικός προσδιορισμός

Φύλλα εργασίας

2. Κοντάκιο (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η προβληματική της μετάφρασης των λειτουργικών κειμένων Συγκλίσεις και αποκλίσεις.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλογή  επιλεγμένων Κοντακίων: Γλωσσική ανάλυση, ιδιαίτερα γλωσσικά και  μορφολογικά χαρακτηριστικά του Κοντακίου.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Το απαρέμφατο.

Φύλλα εργασίας

3. Ακάθιστος ύμνος (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Γλώσσα και σύμβολο.

Μελέτη σχετικών ψηφιακών αρχείων

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Γλωσσική ανάλυση επιλεγμένων αποσπασμάτων από τον Ακάθιστο ύμνο.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Σχήματα λόγου.

Φύλλα εργασίας

4. Κανόνες-Μέγας Κανών (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το δραματικό στοιχείο στα Κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού και στον Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης.

Β: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Γλωσσική ανάλυση επιλεγμένων αποσπασμάτων από τον Μεγάλο Κανόνα.

Θέματα γραμματικής-Συντακτικού: Επιθετική μετοχή.

Φύλλα εργασίας

VII. ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (65 ώρες)

Α ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Οι υμνογράφοι της Μ. Εβδομάδος.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα τροπάρια από την υμνογραφία Βαϊων εσπέρας και Μ. Δευτέρας: γλωσσική ανάλυση,  θεολογικός σχολιασμός, κατάλογος σημαντικών όρων λέξεων και όρων από τα κείμενα των δύο ημερών.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού:  Επιρρηματική μετοχή.

Β ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Λόγος και μέλος.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα τροπάρια από την υμνογραφία της Μ. Τρίτης και Μ. Τετάρτης: γλωσσική ανάλυση,  θεολογικός σχολιασμός, κατάλογος σημαντικών όρων λέξεων και όρων από τα κείμενα των δύο ημερών.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού:  Δευτερεύουσες προτάσεις.

Γ ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Τα λειτουργικά δρώμενα της Μ. Εβδομάδος.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα τροπάρια από την υμνογραφία της Μ. Πέμπτης: γλωσσική ανάλυση,  θεολογικός σχολιασμός, κατάλογος σημαντικών όρων λέξεων και όρων.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Παθητική φωνή-ποιητικό αίτιο.

Δ ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η γλώσσα του πάθους και τα Εγκώμια.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα τροπάρια από την υμνογραφία της Μ. Παρασκευής: γλωσσική ανάλυση, θεολογικός σχολιασμός, κατάλογος σημαντικών λέξεων και όρων.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Γενική απόλυτη.

Ε ΜΕΡΟΣ

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η Ανάσταση στα απόκρυφα ευαγγέλια.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα τροπάρια από την υμνογραφία της Κυριακής του Πάσχα: γλωσσική ανάλυση, θεολογικός σχολιασμός, κατάλογος σημαντικών λέξεων και όρων.

Θέματα Γραμματικής και Συντακτικού: Παρακείμενος, Ιαμβικό μέτρο.

Φύλλα εργασίας

VIII. ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

1. Προεόρτιοι ύμνοι των Χριστουγέννων (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η πρόσληψη της υμνογραφίας του Πάσχα στην υμνογραφία των Χριστουγέννων.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα αποσπάσματα από την προεόρτια περίοδο των Χριστουγέννων: γλωσσική ανάλυση και κατάλογος σημαντικών λέξεων και όρων.

Φύλλα εργασίας

2. Η υμνολογία των Χριστουγέννων (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Η λειτουργική τάξη του Δωδεκαημέρου.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα αποσπάσματα από την υμνολογία της ημέρας των Χριστουγέννων: γλωσσική ανάλυση και κατάλογος σημαντικών λέξεων και όρων.

Φύλλα εργασίας

3. Η Υμνολογία των Θεοφανείων (14 ώρες)

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Οι υμνογράφοι της εορτής.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Επιλεγμένα αποσπάσματα από τα τροπάρια της ακολουθίας και τον Κανόνα της εορτής των θεοφανείων.

Γλωσσική ανάλυση και οι δύσκολες λέξεις-φράσεις των ύμνων της ημέρας.

Φύλλα εργασίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΙ

IX. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ (26 ώρες)

1. Γλώσσα της σύγχρονης υμνογραφίας

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Οι επιδράσεις των γλωσσικών επιλογών των πατέρων του 4ου αιώνα στη σύγχρονη υμνογραφία.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Γλωσσική ανάλυση επιλεγμένων αποσπασμάτων από κείμενα σύγχρονων υμνογράφων.

Φύλλα εργασίας

2. Σύγχρονη υμνογραφική συγγραφή

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το υμνογραφικό έργο του  Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη.

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Μελέτη περίπτωσης: Ενδεικτική επιλογή κειμένων από ακολουθίες και παρακλητικούς κανόνες του Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη – γλωσσική προσέγγιση.

Φύλλα εργασίας         

Χ. ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ (6 ώρες)

Καταληκτική σύγχρονη εξ αποστάσεως εισήγηση. Ανατροφοδοτική τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

***

Αρέσει σε %d bloggers: